برنامه تغذیه ای ذرت علوفه ای
برنامه تغذیه ای

برنامه تغذیه ای ذرت علوفه ای

                   مرحله رشد گیاه                         نوع کود مصرفی                          میزان مصرف                                                                                                                                                                                                4 – 2 برگی جهت تقویت سیسم ریشه                  رایزوت                               1/5 لیتر در هکتار                                                                                                   یا                                                                                                                                                 کوانتوم ویژه ریشه زایی          2/5 کیلوگرم در هکتار با آبیاری                                                                                                                                                                                                   6 – 4 برگی                           ان پی کا 20-20-20          20 – 15 کیلوگرم در هکتار با آبیاری                                                                                    تایگرفول                               8 لیتر در هکتار                                                                                               واندرفول                    2/5 در هزار جهت محلول پاشی                                                                                                                                                                                                    8 – 6 برگی                                    روی                                    3 لیتر در هکتار                                                                                                براوو 40                                6 لیتر در هکتار                                                                                         بیومکس کمپلکس                 2 در هزار جهت محلولپاشی                                                                                                                                                                                           یکماه قبل از برداشت               کوانتوم ویژه افزایش عملکرد           3 در هزار جهت محلول پاشی                                                                                     براوو سولید                   4 کیلوگرم در هکتار با آبیاری                                                                                      واندرفول                     2/5 در هزار جهت محلول پاشی                                                                                                                                                                                برای کاهش علائم ناشی از شوری بالای خاک می توان از نانسال یا روکسال در آبیاری استفاده نمود.                        استفاده از کودهای هیومیکی  (بوفالو، بوفالو کمپلکس، واندرفول، براوو 40) در طول دوره داشت محدودیتی ندارد و می توان به تناوب از آنها در آبیاری استفاده نمود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *