برنامه تغذیه ای زعفران
برنامه تغذیه ای

برنامه تغذیه ای زعفران

               زمان مصرف                                نوع کود                                میزان مصرف                                                                                                                                                                                                             کاشت و ریشه زایی                             فیتاسیو                            6 – 4 لیتر در هکتار                                                                                  بوفالو یا بوفالو کمپلکس                    10 لیتر در هکتار                                                                                      کوانتوم ویژه ریشه زایی                   5 کیلوگرم در هکتار                                                                                                                                                                                                             گلدهی                                          بور                                3 – 2 لیتر در هکتار                                                                                  بوفالو یا بوفالو کمپلکس                    10 لیتر در هکتار                                                                                                 پاورفلاور                             4 کیلوگرم در هکتار                                                                                                                                                                                                    افزایش عطر(اسانس)،                    بیومکس کمپلکس                           3/5 در هزار                                            ضخامت و رنگ                   کوانتوم ویژه افزایش عملکرد               2/5 کیلوگرم در هزار                                                                                                                                                                                                    پس از هر برداشت                       ان پی کا 30-5-15                     25 کیلوگرم در هکتار                                                                                  بوفالو یا بوفالوکمپلکس                     10 لیتر در هکتار                                                                                                                                                                                                      کنترل بیماریهای قارچی                           فیتاسیو                                   3 در هزار                                          (فوزاریوم، ریزوکتونیا)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *