برنامه تغذیه ای انار
برنامه تغذیه ای

برنامه تغذیه ای انار

   مرحله رشد گیاه                                         نوع کود مصرفی                                 میزان مصرف                                                                                                                                                                                                                                                             تایگرفول                             20 لیتر در هکتار با آبیاری                        کاشت                                          کوانتوم ویژه ریشه زایی                  5 کلیوگرم در هکتار با آبیاری                                                                                  رایزوت                               3 لیتر در هکتار با آبیاری                                                                                                                                                                                                                                                    آباکسوفرو                           5 کیلوگرم در هکتار با آبیاری       مراحل رشد اولیه                                         بیومکس کمپلکس                     2 در هزار جهت محلول پاشی                                                                               واندرفول                              15 لیتر در هکتار با آبیاری                                                                         ان پی کا 20 – 20 – 20                 25 کیلوگرم در هکتار با آبیاری                                                                                                                                                                             مرحله گلدهی                                                پاورفلاور                           5 کیلوگرم در هکتار با آبیاری                                                                                      بور                                 5 لیتر در هکتار با آبیاری                                                                                                                                                                                     ظهور میوه                                        ان پی کا 30 – 5 – 15                  25 کیلوگرم در هکتار با آبیاری                                                                            گرین منگنزو                                  5 لیتر در هکتار                                                                                        گرین کلسیو                          3 در هزار جهت محلول پاشی                                                                                                                                                                   مرحله بلوغ ( عملکرد اقتصادی)              کوانتوم ویژه افزایش عملکرد               3 در هزار جهت محلول پاشی                                                                                                                                                                            بعد از برداشت                                   گرین زیبور ( فروت ست)              3 – 2 در هزار جهت محلول پاشی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *