برنامه تغذیه ای سیب درختی
برنامه تغذیه ای

برنامه تغذیه ای سیب درختی

        مرحله رشد گیاه                                    نوع کود مصرفی                                 میزان مصرف                                                                                                                                                                                            زمان کاشت نهال                                           بوفالو                               20 لیتر در هکتار با آبیاری                                                                         ان پی کا 20 – 20 – 20                25 کیلوگرم در هکتار با آبیاری                                                                                                                                                                                    توسعه ریشه                                          گرین میکس                           10 لیتر در هکتار با آبیاری                                                                                      رایزوت                               4 لیتر در هکتار با آبیاری                                                                                  روکس اکتیو                           15 لیتر در هکتار با آبیاری                                                                                                                                                                                    مرحله گلدهی                                             پاورفلاور                            4 کیلوگرم در هکتار با آبیاری                                                                                  گرین پی                               3 لیتر در هکتار با آبیاری                                                                                    ویتآمین 30                           4 لیتر در هکتار با آبیاری                                                                                                                                                                              درشت شدن محصول                                   بوفالو کمپلکس                           15 لیتر در هکتار با آبیاری                                                                    کوانتوم ویژه افزایش عملکرد                5 کیلوگرم در هکتار با آبیاری                                                                            گرین کلسیو                          2/5 در هزار جهت محلول پاشی                                                                              فیتاسیو                             3 در هزار جهت محلول پاشی                                                                                                                                                                             بعد از برداشت                                           گرین زیبور                           3 – 2 در هزار جهت محلول پاشی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *