برنامه تغذیه ای سیب زمینی
برنامه تغذیه ای

برنامه تغذیه ای سیب زمینی

        مرحله رشد گیاه                                    نوع کود مصرفی                                 میزان مصرف                                                                                                                                                                                              زمان کاشت                                           روکس اکتیو                            10 لیتر در هکتار با آبیاری                                                                                                                                                                                   مراحل رشد اولیه                                           رایزوت                                3 لیتر در هکتار با آبیاری                                                                                     فیتاسیو                               3 لیتر در هکتار با آبیاری                                                                                                                                                                                 توسعه رشد رویشی                                        گرین کبور                         2/5 در هزار جهت محلول پاشی                                                                    فرمازینک + ویتآمین 30           1/5 + 1/5 در هزار جهت محلول پاشی                                                                ان پی کا 20 – 20 -20                    15 کیلوگرم در هکتار با آبیاری                                                                                                                                                                           درشت شدن محصول                          کوانتوم ویژه افزایش عملکرد               3 در هزار جهت محلول پاشی                                                                             آمینوگرین 16                       2/5 در هزار جهت محلول پاشی                                                                    ان پی کا 30 – 5 – 15                  20 کیلوگرم در هکتار با آبیاری                                                                                 گرین کا                            3 در هزار جهت محلول پاشی                                                                              براوو سولید                          2/5 کیلوگرم در هکتار با آبیاری

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *