NPK 10-52-10
محصولات

NPK 10-52-10

شرکت سازنده:AGROBIOSOL Group

شماره ثبت ماده کودی:  67529

وزن خالص: 10 کیلوگرم

کود NPK 10-52-10  بصورت کریستاله با قابلیت حلالیت بالا است که حاوی ریز مغذی های مورد نیاز گیاه بصورت کلاته می باشد. به علت بالا بودن میزان فسفر (52 %)، در خاک هایی که دچار فقدان فسفر می باشند توصیه می شود. یکی از بارزترین نقش های فسفر تولید دانه های با کیفیت و تشکیل بذر است، همچنین از جمله نقش های دیگر آن افزایش پایداری و استحکام نشاء، افزایش توسعه ریشه، افزایش گلدهی و تشکیل میوه می باشد. این کود به دو صورت محلول پاشی و کاربرد در خاک مورد استفاده قرار می گیرد. مناسبترین زمان مصرف همزمان با رشد رویشی و همچنین قبل از گلدهی و هنگام تشکیل میوه است. برای میوه هایی قبیل انار و سیب در ابتدای فصل رشد و همچنین پس از برداشت محصول جهت باردهی سال آینده توصیه می گردد.                                                 تجزیه ضمانت شده بر حسب w/w:

نیتروژن کل: 10 %                 نیتروژن به فرم آمونیوم : 10 %                 فسفر قابل استفاده: 52 %              پتاسیم محلول در آب: 10 %           آهن محلول: 0/21 %                       منگنز محلول: 0/1 %                        روی محلول: 0/02 %                     بر محلول: 0/02 %                          مس محلول: 0/01 %                          مولیبدن محلول: 0/01 %                                                                                                                     دستور العمل مصرف:                                                                                                                             کاربرد در خاک:

نوع محصول میزان مصرف
مرکبات و درختان میوه 25 – 10 کیلوگرم در هکتار
 سبزیجات 25 – 10 کیلوگرم در هکتار
گل ها و گیاهان زینتی 15 – 10 کیلوگرم در هکتار
محصولات زراعی 15 – 10 کیلوگرم در هکتار
درختان زیتون و انگور 25 – 10 کیلوگرم در هکتار


محلول پاشی:

نوع محصول میزان مصرف
مرکبات و درختان میوه 2/5 – 1/5 در هزار
سبزیجات و محصولات زراعی 3 – 2/5 در هزار


احتیاط و هشدار
:

قبل از مصرف دستورالعمل مصرف به دقت مطالعه شود همچنین دور از دسترس کودکان قرار گیرد. این کود با اکثر کودها و سموم سازگار مى باشد، اما توصیه مى شود قبل از اختلاط با هر ترکیبی تست اختلاط پذیری انجام گیرد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *