برنامه تغذیه ای یونجه
برنامه تغذیه ای

برنامه تغذیه ای یونجه – آبیاری بارانی

                      زمان مصرف                                     نوع کود                                    میزان مصرف                                                                                                                                                                                                          بعد از هر چین                                گرین میکس                        2 در هزار جهت محلول پاشی                                                                                 واندرفول                       3 در هزار تکرار به فاصله 2 هفته                                                                          ان پی کا 20-20-20                 2/5 در هزار جهت محلول پاشی                                                                                                                                                                                     از چین دوم به بعد                             بیومکس سولید                    0/5 در هزار جهت محلول پاشی                                                                                                                                                                                 زمانی که ارتفاع بوته ها به                          آلخیمکس                          2 در هزار جهت محلول پاشی                     10 – 8 سانتی متر برسد                                                                                                                                                                                                                                                                                             زمانی که ارتفاع بوته ها به                               بور                            1/5 در هزار جهت محلول پاشی                  15 – 10 سانتی متر برسد                                                                                                                                                                                                                                                                                                6 روز قبل از برداشت                              ویتآمین 30                       2 در هزار جهت محلول پاشی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *