بیومکس کمپلکس
محصولات

بیومکس کمپلکس (BIOMAX COMPLEX)

شرکت سازنده: AGRI nova

شماره ثبت ماده کودی:  86784

حجم خالص: 1 لیتر                                   چگالی:  gr/cc   1/29

بیومکس یک محرک زیستی است که به صورت محلولی غلیظ بر اساس اسید آمینه و نیتروژن ارائه شده است. این کود برای استفاده در مراحل رشد رویشی و شرایط استرس گیاه مناسب بوده و به علت جذب و متابولیزه شدن سریع، نتایج سریع و مؤثری دارد. بیومکس به منظور تحریک ریشه زایی، گلدهی، آغاز تشکیل میوه، رسیدن و رشد میوه، افزایش قابلیت انبارداری محصولات، افزایش دوام گل ها بر روی درختان و ایجاد مقاومت در گیاهان هنگام بروز سرمازدگی بهاره و کاهش ریزش گل ها، در انواع محصولات (صیفی جات، درختان میوه، و غیره) مورد استفاده قرار می گیرد. نیتروژن موجود در بیومکس برای محصولات کشاورزی بسیار ضروری است و در ساختار اسیدهای آمینه، لیگنین دیواره سلول گیاهی، کلروفیل، ویتامین ها و اکسین نقش دارد.                                                             تجزیه ضمانت شده بر حسب w/v:

نیتروژن کل: 7/7 %                      نیتروژن به فرم آمونیوم: 3/2 %                     نیتروژن به فرم اوره: 4/48 %        فسفر قابل استفاده: 7/7 %              پتاسیم محلول در آب: 20/6 %                        آهن محلول: 0/19 %             منگنز محلول: 0/09 %                 روی محلول: 0/09 %                                     مس محلول: 0/06 %               بور محلول: 0/13 %                    مولیبدن محلول: 0/007 %                             آمینو اسید آزاد: 11/6 %

دستورالعمل مصرف:                                                                                                                                کاربرد در خاک:

میزان و زمان مصرف
5 – 3 لیتر در هکتار، انجام 6 – 2 مرحله کوددهی قبل از گلدهی، آغاز تشکیل میوه و در طول رشد میوه

 

محلولپاشی:

نوع محصول زمان مصرف میزان مصرف
صیفی جات در آغاز پوشش گیاهی، قبل از گلدهی و 15 روز قبل از برداشت 3 – 2 در هزار
مرکبات و درختان میوه قبل از گلدهی، آغاز تشکیل میوه و زمان شروع به رشد میوه 3 – 2 در هزار
گل ها و گیاهان زینتی در صورت لزوم برای تحریک رشد میوه 3 – 2 در هزار
غلات در ابتدای پنجه زنی و قبل از ظهور خوشه 3 – 2 در هزار
ذرت در آغاز پوشش گیاهی و هنگامی که ارتفاع آن به 20-15 سانتیمتر می رسد 3 – 2 در هزار
درخت زیتون قبل از گلدهی، زمان ریزش گلبرگ ها و در طول تشکیل میوه 3 – 2 در هزار
سیب زمینی قبل از گلدهی و 15 روز بعد از گلدهی 3 – 2 در هزار
چغندر در زمان 3-2 برگی گیاه و تکرار 20-15 روز بعد 3 – 2 در هزار
تاکستان قبل از گلدهی، ابتدای تشکیل میوه و زمان تغییر رنگ میوه 3 – 2 در هزار

احتیاط و هشدار:

قبل از مصرف دستورالعمل مصرف به دقت مطالعه شود همچنین دور از دسترس کودکان قرار گیرد. این محصول با اکثر کودها و سموم سازگار است اما توصیه می شود با ترکیباتی که دارای واکنش قلیایی هستند ترکیب نشود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *