QUANTUM FLORACION

کوانتوم ویژه گلدهی (QUANTUM Floracion)

شرکت سازنده: AGRI nova شماره ثبت ماده کودی:  45265 وزن خالص: 1 کیلوگرم کوانتوم ویژه گلدهی، کود NPK حاوی اسیدهای آمینه به دست آمده از هیدرولیز پروتئین های گیاهی است که به صورت میکروگرانول و غنی از عناصر کلاته با EDTA و عوامل محرک رشد ارائه می شود. این کود، فرآیندهای فیزیولوژیکی مربوط به گل

نوتریموب (Nutrimob)

شرکت سازنده: AGRI nova شماره ثبت ماده کودی:  89496 وزن خالص: 1 کیلوگرم                                   چگالی:  0/98   gr/cc نوتریموب کودی غنی از سه عنصر بور، مولیبدن و فسفر است. این کود با دارا بودن عناصر مذکور، برای گلدهی و تشکیل میوه بسیار مناسب است. حلالیت مناسب نوتریموب، باعث شده استفاده از آن راحت و به صورت محلول

کود ویژه ریشه زایی

کوانتوم ویژه ریشه زایی (Quantum Enraizado)

شرکت سازنده: AGRI nova شماره ثبت ماده کودی:  52311 وزن خالص: 1 کیلوگرم کوانتوم ویژه ریشه زایی، یک کود NPK  خاص حاوی اسیدهای آمینه و عوامل محرک رشد بوده که به وسیله EDTA کلاته شده است. این کود از طریق سنتز سریع پروتئین، باعث ریشه زایی و رشد رویشی گیاهان می شود. در نتیجه، محصولات

Quantum engorde

کوانتوم ویژه افزایش عملکرد و درشت شدن میوه (QUANTUM Engorde Maduracion)

شرکت سازنده: AGRI nova شماره ثبت ماده کودی:  04041 وزن خالص:  1 و 5 کیلوگرم کوانتوم، یک کود NPK است که به صورت میکروگرانول محلول در آب و حاوی غلظت بالایی از پتاسیم ارائه می شود. این کود به وسیله عناصر کلاته با EDTA و هورمون طبیعی غنی شده است. کوانتوم برای استفاده در اکثر

GREEN ZINC

کود مایع روی – گرین زینک (GREEN ZINC)

شرکت سازنده: AGRI nova شماره ثبت ماده کودی:  95655 حجم خالص: 1 لیتر                                   چگالی:  1/27   gr/cc کود مایع روی، محلول بسیار غلیظی است مخلوط با لیگنوسولفات که برای رفع کمبود روی مورد استفاده قرار می گیرد. این کود را می توان به طور مستقیم به خاک افزود و یا با محلول پاشی بر روی برگ درختان

NUTRIMAZIN

نوتریمازین (Nutrimazin)

شرکت سازنده: AGRI nova شماره ثبت ماده کودی:  85033 حجم خالص: 1 کیلوگرم نوتریمازین کود پودری کلاته حاوی درصد بالایی از روی و منگنز است. فرمول مناسب این کود باعث می شود به راحتی در آب حل و به سرعت جذب گیاه شود و عناصر موجود در آن، در چرخه فعالیت های متابولیسمی گیاه مورد استفاده

NUTRIMOB

نوتریموب (Nutrimob)

شرکت سازنده: AGRI nova شماره ثبت ماده کودی:  89496 وزن خالص: 1 کیلوگرم                                   چگالی:  0/98   gr/cc نوتریموب کودی غنی از سه عنصر بور، مولیبدن و فسفر است. این کود با دارا بودن عناصر مذکور، برای گلدهی و تشکیل میوه بسیار مناسب است. حلالیت مناسب نوتریموب، باعث شده استفاده از آن راحت و به صورت محلول