فرمازینک

فرمازینک (FERMAZINC)

شرکت سازنده: AGRI nova شماره ثبت ماده کودی:  71442 حجم خالص: 1 لیتر فرمازینک حاوی عناصر آهن، روی، منگنز، مخلوط با آمینو اسید بوده و به عنوان یک کود ریزمغذی ایده آل برای اکثر محصولات کشاورزی ارائه شده است. آهن در فرآیند تنفس سلولی، فتوسنتز، سوخت و ساز کربوهیدرات ها و ساخت آنزیم های متعددی نقش