روکس اکتیو

روکس اکتیو (ROXACTIVE)

شرکت سازنده: AGROBIOSOL Group شماره ثبت ماده کودی:  07596 حجم خالص: 5 لیتر                     چگالی: gr/cc   1/25 روکس اکتیو محصولی است سرشار از اسیدهای آمینه به همراه اسید هیومیک و فولویک که می توان آن را به صورت محلول پاشی و کاربرد در خاک استفاده نمود. فرمول خاص این محصول گیاه را در برابر استرس های محیطی

تایگرفول

تایگرفول (TIGERFUL)

شرکت سازنده: AGROBIOSOL Group شماره ثبت ماده کودی:  12359 حجم خالص: 5 لیتر                     چگالی: gr/cc   1/3 تایگرفول حاوی غلظت بالایی از اسید فولویک و مواد آلی ارگانیک است که با داشتن توانایی کلاته کردن تعداد زیادی از عناصر خاک، باعث اصلاح ساختار خاک شده و ظرفیت نگهداری آب در خاک را افزایش می دهد. استفاده از

هومی رکس

هومی رکس (HumiRox)

شرکت سازنده:AGROBIOSOL Group شماره ثبت ماده کودی:  07865 حجم خالص: 5 لیتر                                        چگالی: gr/cc   1/15 هومی روکس، هیومات پتاسیم است که از اسید هیومیک، فولویک و پتاسیم تشکیل شده و از باکیفیت ترین لئوناردیت ساخته شده است. استفاده از این کود در خاک هایی که از نظر سطح ماده آلی فقیر می باشد، افزایش سرعت جذب

براوو سولید

براوو پودری (BRAVO SOLID)

شرکت سازنده:AGRI nova شماره ثبت ماده کودی:  54951 وزن خالص: 2 کیلوگرم براوو پودری، هیومات پتاسیم است که از اسید هیومیک، فولویک و پتاسیم تشکیل و به شکل پودری ارائه شده است. براوو پودری به عنوان یک محرک رشد برای تمام محصولات کشاورزی توصیه می شود. استفاده از براوو پودری در خاک باعث می شود

براوو 40

براوو 40 (BRAVO 40)

شرکت سازنده: AGROBIOSOL Group شماره ثبت ماده کودی:  68742 حجم خالص: 5 لیتر                     چگالی: gr/cc   1/15 براوو 40 اصلاح کننده هیومیک خاک و متشکل از اسیدهای هیومیک و فولویک، عناصر ریزمغذی و مواد آلی ارگانیک است. استفاده از براوو 40 در خاک باعث توسعه بیشتر سیستم ریشه ای گیاه و کلاته شدن عناصر مورد نیاز بلوکه شده

کلسی فول

کلسی فول (CALCIFULL)

شرکت سازنده: AGROBIOSOL Group شماره ثبت ماده کودی:  42712 حجم خالص: 5 لیتر                    چگالی: gr/cc   1/5 کلسی فول دارای درصد بالایی از کلسیم به همراه اسیدهای آمینه است که به صورت محلول پاشی و کاربرد در خاک مورد استفاده قرار می گیرد. اسید های آمینه موجود در

BUFALO COMPLEX

بوفالو کمپلکس (BUFALO complex)

شرکت سازنده: AGRI nova شماره ثبت ماده کودی:  18235 حجم خالص: 5 لیتر                                   چگالی:  gr/cc   1/22 بوفالو کمپلکس مانند بوفالو به صورت محلولی بسیار غلیظ، اصلاح کننده هیومیک است با این تفاوت که علاوه بر اسید هیومیک و اسید فولویک، NPK و ریزمغذی های مورد نیاز گیاه را نیز دارد. استفاده از این محصول باعث افزایش

BUFALO

بوفالو (BUFALO)

شرکت سازنده: AGRI nova شماره ثبت ماده کودی:  99398 حجم خالص: 5 لیتر                                   چگالی:  gr/cc   1/19 بوفالو به صورت محلولی بسیار غلیظ بر اساس اسید هیومیک و اسید فولویک، اصلاح کننده کمبود هیومیک است. استفاده از این محصول باعث افزایش خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک شده و در نتیجه باعث توسعه بیشتر ریشه و جذب

ALGIMAX

آلخیمکس عصاره جلبک دریایی (ALGIMAX)

شرکت سازنده: AGRI nova شماره ثبت ماده کودی:  62011 حجم خالص: 1 لیتر                                   چگالی:  gr/cc   1/27 آلخیمکس محلولی غلیظ از منیزیم، گوگرد، بور و مولیبدن است که باعث افزایش رشد گیاه، افزایش شاخ و برگ و کیفیت میوه می شود. زمانی که نیاز به افزایش رشد و نمو محصول باشد، می توان از این کود به

AMINOGREEN 16

آمینوگرین 16 (aminogreen 16)

شرکت سازنده: AGRI nova شماره ثبت ماده کودی:  44441 حجم خالص: 1 لیتر                                   چگالی:  gr/cc  1/24 آمینوگرین 16 محلولی غنی از اسیدهای آمینه، نیتروژن، فسفر، پتاسیم، عناصر کم مصرف خاص مانند بور و مولیبدن به شکل معدنی، آهن، منیزیم، روی، مس و عامل کلاته کننده EDTA است. این کود برای استفاده در اکثر مراحل رشد گیاه