کود مایع منیزیم

کود مایع منیزیم ( GREEN MAGNESIO)

شرکت سازنده: AGRI nova شماره ثبت ماده کودی:  16638 حجم خالص: 1 لیتر                                   چگالی:  1/27   gr/cc کود مایع منیزیم، محلول بسیار غلیظی است مخلوط با لیگنوسولفات که برای رفع کمبود منیزیم مورد استفاده قرار می گیرد. این کود را می توان به طور مستقیم به خاک افزود و یا با محلول پاشی بر روی برگ درختان