گرین زیبور - فروت ست

گرین زیبور – فروت ست (GREEN ZIBOR)

شرکت سازنده: AGRI nova شماره ثبت ماده کودی:  17166 حجم خالص: 1 لیتر                     چگالی: gr/cc   1/26 سال آورى یعنى درختان میوه یک سال پر بار یا بیار هستند و سال بعد کم بار یا نیار هستند. در سال بیار میوه ها مانع از رسیدن مواد غذایى به جوانه هاى سال آینده شده زیرا میوه ها سر

گرین سیلک

گرین سیلک (GREEN SILK)

شرکت سازنده: AGRI nova شماره ثبت ماده کودی:  82226 حجم خالص: 1 لیتر                     چگالی: gr/cc   1/26 کود  GREEN SILK یک کود مایع غنى از سیلیکات پتاسیم است که باعث ایجاد تعادل مواد غذایى مى شود .عنصر سیلیسیم دیواره سلولى را تقویت مى کند، این عنصر در برابر خشکى به این صورت عمل مى کند که در

براوو سولید

براوو پودری (BRAVO SOLID)

شرکت سازنده:AGRI nova شماره ثبت ماده کودی:  54951 وزن خالص: 2 کیلوگرم براوو پودری، هیومات پتاسیم است که از اسید هیومیک، فولویک و پتاسیم تشکیل و به شکل پودری ارائه شده است. براوو پودری به عنوان یک محرک رشد برای تمام محصولات کشاورزی توصیه می شود. استفاده از براوو پودری در خاک باعث می شود

پاورفلاور

پاورفلاور (POWER FLOWER)

شرکت سازنده: AGRI nova شماره ثبت ماده کودی:  82125 وزن خالص: 1 کیلوگرم پاورفلاور کود NPK حاوی اسیدهای آمینه گیاهی است که با تحریک فرآیند گلدهی، میزان تولید گل و میوه را بیشتر کرده، در نتیجه محصول از نظر کیفی و کمی افزایش می یابد. این کود نمو فیزیولوژیکی گیاه را پس از دوره رکود

روکسوفر

روکسوفر (ROXOFERR)

شرکت سازنده: AGRI nova شماره ثبت ماده کودی:  47052 وزن خالص: 750 گرم روکسوفر دارای پایداری بالا و عملکرد سریع است و به عنوان اصلاح کننده کمبود آهن، روی و منگنز مورد استفاده قرار می گیرد. هر یک از عناصر نامبرده در فعالیت های متابولیکی گیاه نقش بسزایی داشته و کمبود آنها موجب کاهش عملکرد می

NON SAL

کود ضد شوری نانسال (Non sal)

شرکت سازنده:  AGRI nova شماره ثبت ماده کودی:  64647 حجم خالص: 5 لیتر                                   چگالی: gr/ml     1/28 نانسال محلولی بسیار غلیظ شامل کلسیم مخلوط شده با لیگنوسولفات، پلی هیدراکسی کربوکسیلیک اسید و گوگرد است. این کود برای اصلاح خاک هایی با شوری و سدیم بالا و به خصوص برای استفاده در شرایط نامطلوب تولید شده است.

BUFALO COMPLEX

بوفالو کمپلکس (BUFALO complex)

شرکت سازنده: AGRI nova شماره ثبت ماده کودی:  18235 حجم خالص: 5 لیتر                                   چگالی:  gr/cc   1/22 بوفالو کمپلکس مانند بوفالو به صورت محلولی بسیار غلیظ، اصلاح کننده هیومیک است با این تفاوت که علاوه بر اسید هیومیک و اسید فولویک، NPK و ریزمغذی های مورد نیاز گیاه را نیز دارد. استفاده از این محصول باعث افزایش

BUFALO

بوفالو (BUFALO)

شرکت سازنده: AGRI nova شماره ثبت ماده کودی:  99398 حجم خالص: 5 لیتر                                   چگالی:  gr/cc   1/19 بوفالو به صورت محلولی بسیار غلیظ بر اساس اسید هیومیک و اسید فولویک، اصلاح کننده کمبود هیومیک است. استفاده از این محصول باعث افزایش خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک شده و در نتیجه باعث توسعه بیشتر ریشه و جذب

Molibcuaje

مولیبکواخه (Molibcuaje)

شرکت سازنده: AGRI nova شماره ثبت ماده کودی:  33360 حجم خالص: 1 لیتر                                   چگالی:  gr/cc     1/22 مولیبکواخه با فرمول مناسب خود باعث تلقیح بهتر گل ها و تبدیل اکثر گل ها به میوه می شود. استفاده از این کود، علائم کمبود مولیبدن را برطرف می کند. عنصر مولیبدن نقش مهمی در سیستم های آنزیمی گیاه

ALGIMAX

آلخیمکس عصاره جلبک دریایی (ALGIMAX)

شرکت سازنده: AGRI nova شماره ثبت ماده کودی:  62011 حجم خالص: 1 لیتر                                   چگالی:  gr/cc   1/27 آلخیمکس محلولی غلیظ از منیزیم، گوگرد، بور و مولیبدن است که باعث افزایش رشد گیاه، افزایش شاخ و برگ و کیفیت میوه می شود. زمانی که نیاز به افزایش رشد و نمو محصول باشد، می توان از این کود به