Raizoot
محصولات

رایزوت – ریشه زا (Raizoot)

شرکت سازنده: AGRI nova

شماره ثبت ماده کودی:  47800

حجم خالص: 1 لیتر                                   چگالی:  1/23   gr/cc

رایزوت، یک کود NPK خاص است که به صورت محلول بسیار غلیظی حاوی اسیدهای آمینه و ریزمغذی ها برای تحریک ریشه زایی درختان میوه و صیفی جات استفاده می شود و استفاده از آن در اولین مراحل رشد محصولات (قلمه زنی و نشاکاری) باعث ارتقا سیستم ریشه می شود تا گیاه حوضه های خاکی بیشتری را تحت نفوذ و گسترش خود قرار دهد و در صورت لزوم به منظور بهبود سیستم ریشه ای که تحت تاثیر تنش خشکی قرار گرفته، مصرف می شود.                                                                                                                                                         تجزیه ضمانت شده بر حسب w/v:

نیتروژن کل: 3/7 %                          نیتروژن به فرم آمونیوم: 2/6  %                         نیتروژن به فرم اوره: 1/1 % فسفر قابل استفاده: 7/4 %               پتاسیم محلول در آب: 3/7 %                            آهن کلاته:  0/5 %            منگنز کلاته: 0/25 %                        مس کلاته: 0/06 %                                           روی کلاته:0/12 %              مولیبدن محلول: 0/012 %                 بور محلول: 0/12 %                                          آمینو اسید آزاد: 11 %

 

دستورالعمل مصرف:                                                                                                                                کاربرد در خاک:

نوع محصول میزان مصرف
صیفی جات ماه اول هر هفته 1 لیتر در هکتار

بعد از آن در صورت لزوم هر 15 روز یکبار 2 لیتر

مرکبات و درختان میوه 4 – 2 لیتر در هکتار، در صورت لزوم قبل و بعد از گلدهی
گل ها و گیاهان زینتی ماه اول هر هفته 1 لیتر

بعد از آن در صورت لزوم هر 15 روز یکبار 2 لیتر در هکتار

خزانه هر هفته 1 لیتر در هکتار

 

محلولپاشی:

نوع محصول میزان مصرف زمان مصرف
صیفی جات 2 – 1 در هزار تکرار به فاصله 20-15 روز
مرکبات و درختان میوه 2 لیتر در هکتار قبل و بعد از گلدهی هر 15 روز یکبار
گل ها و گیاهان زینتی 2 – 1 در هزار تکرار به فاصله 20-15 روز
خزانه 1 – 0/5 در هزار از هفته سوم بعد از رویش گیاه

احتیاط و هشدار:

قبل از مصرف دستورالعمل مصرف به دقت مطالعه شود همچنین دور از دسترس کودکان قرار گیرد. رایزوت بیشتر به صورت کاربرد در خاک استفاده می شود و نباید با محصولاتی که شامل روغن،گوگرد و مس هستند مخلوط شود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *