برنامه تغذیه ای پیاز
برنامه تغذیه ای

برنامه تغذیه ای پیاز

        مرحله رشد گیاه                                    نوع کود مصرفی                                 میزان مصرف                                                                                                                                                                                      مراحل رشد اولیه و تشکیل                       ان پی کا 20 – 20 -20                  15 کیلوگرم در هکتار با آبیاری                        ریشه چه                                   کوانتوم ویژه ریشه زایی                 5 کیلوگرم در هکتار با آبیاری                                                                                                                                                                          مرحله بلوغ (عملکرد اقتصادی)                             روکسوفر                           4 کیلوگرم در هکتار با آبیاری                                                                                   گرین پی                             3 لیتر در هکتار با آبیاری                                                                               بیومکس کمپلکس                    2 در هزار جهت محلول پاشی                                                                         ان پی کا 30 – 5- 15                  20 کیلوگرم در هکتار با آبیاری                                                                     کوانتوم ویژه افزایش عملکرد             5 کیلوگرم در هکتار با ابیاری                                                                                                                                                                                       تولید بذر                                          بوفالو کمپلکس                         5 لیتر در هکتار با آبیاری

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *