برنامه تغذیه ای زیتون
برنامه تغذیه ای

برنامه تغذیه ای زیتون

        مرحله رشد گیاه                                   نوع کود مصرفی                                 میزان مصرف                                                                                                                                                                                اواخر زمستان قبل از جوانه گل                             تایگرفول                          15 – 20  لیتر در هکتار با آبیاری                 و جوانه  رویشی                             ان پی کا 20 – 20 – 20                  25 کیلوگرم در هکتار با آبیاری                                                                        بیومکس کمپلکس                      8 – 4  لیتر در هکتار با آبیاری                                                                               روکسوفر                             6 کیلوگرم در هکتار با آبیاری                                                                            میکروانرژیک                          3 کیلوگرم در هکتار با آبیاری                                                                    کوانتوم ویژه افزایش عملکرد               5 کیلوگرم در هکتار با آبیاری                                                                                                                                                                                  زمان تورم جوانه                                       نوتریمازین                            2 در هزار جهت محلول پاشی                                                                                  بور                               2 در هزار جهت محلول پاشی                                                                                                                                                                                 زمان تشکیل میوه                              ان پی کا 30 – 5- 15                    25 کیلوگرم در هکتار با آبیاری                                                                       بیومکس کمپلکس                      10 – 5  لیتر در هکتار با آبیاری                                                                             فرمازینک                           2/5 در هزار جهت محلول پاشی                                                                            کلسی فول                           2 در هزار جهت محلول پاشی                                                                                                                                                                         جهت درشت شدن محصول                               گرین کا                            3/5 در هزار جهت محلول پاشی            و افزایش درصد روغن                             بیومکس کمپلکس                     3 در هزار جهت محلول پاشی                                                                     کوانتوم ویژه افزایش عملکرد            3/5 در هزار جهت محلول پاشی                                                                                                                                                                            پایان تابستان و مراحل                          ان پی کا 30 – 5 – 15                  25 کیلوگرم در هکتار با آبیاری              نهایی رسیدن میوه                                       تایگرفول                           20 – 15 لیتر در هکتار با آبیاری                                                                                                                                                                                پس از برداشت                                        گرین زینک                           3 در هزار جهت محلول پاشی                                                                                  بور                                 2 در هزار جهت محلول پاشی                                                                             ویتآمین 30                         1/5 در هزار جهت محلول پاشی

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *