NPK 0-52-34
محصولات

NPK 0-52-34

شرکت سازنده:AGROBIOSOL Group

شماره ثبت ماده کودی:  12444

وزن خالص: 10 کیلوگرم

کود NPK 0-52-34  یا مونو پتاسیم فسفات حاوی عناصر کلاته با ملندگاری بالا است. پتاسیم موجود در این محصول با تنظیم روزنه های برگ به نگهداری آب در گیاه کم می کند، فسفر نیز فرآیند فتوسنتز را تسریع می نماید و با توسعه مناسب ریشه دراوایل فصل رشد، جذب مواد مغذی توسط گیاه را افزایش می دهد. این کود فاقد نیتروژن است و کاملا در آب حل می شود. این کود در بهبود رشد رویشی، یکنواختی شکوفه ها، افزایش مقاومت گیاه، افزایش کیفیت رنگ، وزن و طعم میوه موثر است و انبارداری محصول را افزایش می دهد. دارای شاخص شوری زایی پایین است و باعث می شود در مواردی که تنش شوری وجود دارد از مونو پتاسیم فسفات به راحتی استفاده شود. راندمن جذب فسفر بالاست و خاصیت قارچ کشی دارد. در پایان زمستان و اوایل بهار مصرف می شود، زیرا در آن زمان نیاز گیاه به فسفر و پتاسیم برای استقرار ریشه به بالاترین حد می رسد و باید نیتروژن در سطح محدود نگه داشته شود. به دو روش محلول پاشی و کاربرد در خاک استفاده می گردد.                                                                                      تجزیه ضمانت شده بر حسب w/w:

حداقل فسفات محلول در آب: 52 %            حداقل پتاسیم محلول در آب: 34 %             آهن کلاته: 0/21 %     منگنز کلاته: 0/1 %                                  روی کلاته: 0/02 %                                    بر محلول: 0/02 %           مس کلاته: 0/01 %                                 مولیبدن محلول: 0/01 %                     عامل کلاته کننده: EDTA      حداکثر رطوبت: 0/5 %                                                                                                                         دستور العمل مصرف:                                                                                                                                  کاربرد در خاک:

نوع محصول میزان مصرف
مرکبات و درختان میوه 25 – 10 کیلوگرم در هکتار
 سبزیجات 25 – 10 کیلوگرم در هکتار
گل ها و گیاهان زینتی 15 – 10 کیلوگرم در هکتار
محصولات زراعی 15 – 10 کیلوگرم در هکتار


محلول پاشی:

نوع محصول میزان مصرف
مرکبات و درختان میوه 2/5 – 1/5 در هزار
سبزیجات و محصولات زراعی 3 – 2/5 در هزار


احتیاط و هشدار
:

قبل از مصرف دستورالعمل مصرف به دقت مطالعه شود همچنین دور از دسترس کودکان قرار گیرد. این کود با اکثر کودها و سموم سازگار مى باشد، اما توصیه مى شود قبل از اختلاط با هر ترکیبی تست اختلاط پذیری انجام گیرد. میزان مصرف بسته به شرایط شیمیایی و فیزیکی خاک، سن و نوع درختان متفاوت است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *