BOR
محصولات

کود مایع بور (BOR)

شرکت سازنده: AGRI nova

شماره ثبت ماده کودی:  10607

حجم خالص: 1 لیتر                                   چگالی: gr/cc   1/36

کود مایع بور برای رفع کمبود بور در درختان میوه، مرکبات، صیفی جات و سایر محصولات کشاورزی به کار می رود. بور در متابولیسم اسیدهای نوکلئیک، جذب کاتیون ها، تشکیل پکتین در غشای سلولی، جذب آب، متابولیسم قندها، سنتز پروتئین ها در ابتدای تشکیل میوه، جذب فسفر و سنتز ویتامین ب کمپلکس نقش دارد.                                                                                                                                                                                                تجزیه ضمانت شده بر حسب w/v:

بور کمپلکس شده: 15/2 %                    عامل ترکیب کننده: اتانول آمین

دستورالعمل مصرف:                                                                                                                              کاربرد در خاک:

نوع محصول زمان مصرف میزان مصرف
صیفی جات زمانی که محصول دارای برگ به اندازه کافی است 3 – 1 لیتر در هکتار
درختان میوه و مرکبات زمان تشکیل جوانه ها و بعد از تشکیل میوه، 2 مرحله در هسته داران و 3 مرحله در دانه داران 3 – 2 لیتر در هکتار
گل ها و گیاهان زینتی در آغاز سبز شدن پوشش گیاهی و قبل از گلدهی 4 لیتر در هکتار
یونجه بعد از هر چین 3 – 1 لیتر در هکتار
توت فرنگی در زمان جوانه زنی برگ ها و قبل از گلدهی 3 – 2  لیتر در هکتار
آفتابگردان و چغندر زمانی که محصول دارای برگ به اندازه کافی است 2 – 1 لیتر در هکتار
درخت زیتون در فصل بهار 2 – 1 لیتر در هکتار
انگور تا قبل از تشکیل میوه 3 – 2  لیتر در هکتار

محلولپاشی:

نوع محصول زمان مصرف میزان مصرف
صیفی جات زمانی که محصول به اندازه کافی جهت محلول پاشی برگ داشته باشد 3–1در هزار
درختان میوه و مرکبات زمان تشکیل جوانه ها و بعد از تشکیل میوه، 2 مرحله در هسته داران و 3 مرحله در دانه داران 3–1در هزار
گل ها و گیاهان زینتی در آغاز سبز شدن پوشش گیاهی و قبل از گلدهی 3–1در هزار
یونجه 2 مرتبه زمانی که ارتفاع آن به 15-10 سانتیمتر رسید و 2 هفته بعد از آن 1/5 – 1 در هزار
کلم بروکلی و انواع کلم کاربرد 100 سی سی در زمان ریشه دهی و 150 سی سی یک ماه بعد 1/5 – 1 در هزار
کلزا در پایان تابستان 2/5 – 1 در هزار
توت فرنگی در زمان جوانه زنی برگ ها و قبل از گلدهی 2–1در هزار
آفتابگردان و چغندر زمانی که محصول به اندازه کافی جهت محلول پاشی برگ داشته باشد 1/5 – 1 در هزار
خربزه زمانی که طول بوته به 15-10 سانتیمتر رسید 1/5  در هزار
درخت زیتون در فصل بهار 3 – 1/5  در هزار
انگور قبل از تشکیل میوه 1 در هزار
هویج زمانی که ارتفاع بوته به 10 سانتیمتر برسد و 15 روز بعد از آن 1  در هزار

 

احتیاط و هشدار:

قبل از مصرف دستورالعمل مصرف به دقت مطالعه شود همچنین دور از دسترس کودکان قرار گیرد. این محصول با اکثر کودها و سموم سازگار است اما توصیه می شود با روغن های زمستانه و محصولات حاوی کلسیم ترکیب نشود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *