کلسی فول
محصولات

کلسی فول (CALCIFULL)

شرکت سازنده: AGROBIOSOL Group

شماره ثبت ماده کودی:  42712

حجم خالص: 5 لیتر                    چگالی: gr/cc   1/5

کلسی فول دارای درصد بالایی از کلسیم به همراه اسیدهای آمینه است که به صورت محلول پاشی و کاربرد در خاک مورد استفاده قرار می گیرد. اسید های آمینه موجود در کلسی فول باعث جذب بهتر کلسیم شده و انتقال کلسیم به اندام های گیاه را تسریع می کند. کمبود کلسیم باعث می شود دیواره های سلولی ضعیف تر شده و بافت میوه ها تخریب گردد در نتیجه بازارپسندی محصولات کاهش می یابد که می توان با استفاده از کلسی فول این نقصان را جبران نمود.                                                                                                                                             تجزیه ضمانت شده بر حسب w/v:

نیتروژن کل :  16/5 %               نیتریک نیتروژن : 12 %                نیتروژن به فرم آمونیاک  :   1/5 %              نیتروژن آلی  :   3 %             پتاسیم محلول در آب  : 3 %              کلسیم کل : 21 %                                    فولویک اسید : 21 %             آمینو اسید آزاد : 5/3 %                    ماده آلی : 27 %                                              دستورالعمل مصرف:                                                                                                                             کاربرد در خاک:

نوع محصول میزان مصرف
صیفی جات 6 – 4 لیتر در هکتار
محصولات گلخانه ای 6 – 4 لیتر در هکتار
سبزیجات 5 – 3 لیتر در هکتار
مرکبات و درختان میوه 7 – 5 لیتر در هکتار

 

محلول پاشی:

نوع محصول میزان مصرف
صیفی جات 2 – 1/5  در هزار
محصولات گلخانه ای 2 – 1/5  در هزار
سبزیجات 1/5  – 1 در هزار
مرکبات و درختان میوه 3  – 2 در هزار

 

احتیاط و هشدار:

قبل از مصرف دستورالعمل مصرف به دقت مطالعه شود همچنین دور از دسترس کودکان قرار گیرد. این کود نباید با محصولات حاوی مس، گوگرد و روغن های معدنی ترکیب گردد. همچنین از ترکیب کلسی فول با محصولات قلیایی و اسیدی قوی اجتناب شود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *