برنامه تغذیه ای نیشکر
برنامه تغذیه ای

برنامه تغذیه ای نیشکر

          مرحله رشد گیاه                                   نوع کود مصرفی                            میزان مصرف                                                                                                                                                                                                       ریشه زایی                                             تایگرفول                                8 لیتر در هکتار                                                                                                 رایزوت                                 3 لیتر در هکتار                                                                                                                                                                                                    رشد رویشی                                           ویتآمین 30                      3 در هزار جهت محلول پاشی                                                                                       بوفالو                                8 – 6 لیتر در هکتار                                                                                                                                                                                      جهت افزایش عملکرد و بالا                         ان پی کا 20-20-20                15 کیلوگرم در هکتار با آبیاری                         بردن عیار قند                                          نوتریموب                     2 در هزار جهت محلول پاشی                                                                                     گرین کبور                  3/5 – 2 در هزار جهت محلول پاشی                                                                 کوانتوم ویژه افزایش عملکرد           5 کیلوگرم در هکتار با آبیاری                                                                              بیومکس کمپلکس                          10 لیتر در هکتار                                                                                                                                                                                      در طول دوره رشد نیز گرین میکس 4 لیتر در هکتار و بوفالو 10 لیتر در هکتار توصیه می گردد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *