ویتآمین 30
محصولات

ویتامین 30 (WITH AMIN 30)

شرکت سازنده: ROXAGRO

شماره ثبت ماده کودی:  51163

حجم خالص: 1 لیتر                                   چگالی:  1/15   gr/ml

ویتآمین 30 حاوی غلظت بالایی از اسیدهای آمینه آزاد، مواد آلی ارگانیک و ازت است که مصرف آن برای کلیه محصولات کشاورزی توصیه می شود. استفاده از این محصول به دلیل جذب و متابولیزه شدن سریع، نتایج موثری دارد. ویتآمین 30 به دلیل دارا بودن اسیدهای آمینه، در کلیه مراحل رشد گیاه اعم از ریشه زایی، گلدهی، آغاز تشکیل میوه و رسیدن آن قابلیت مصرف داشته و عملکرد محصول را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد. ویتآمین 30 با توجه به محتویات خود گیاه را در برابر استرس های محیطی و آفات و بیماری ها مقاوم می کند. همچنین باعث افزایش دوام گلها بر روی درختان میوه شده و از میزان خسارت سرمازدگی بهاره و ریزش گلها می کاهد و از طرفی قابلیت انبارداری محصولات را افزایش می دهد. ازت موجود در این محصول نیز برای گیاهان بسیار ضروری است و در فعالیت های حیاتی گیاه نقش بسزایی دارد.

تجزیه ضمانت شده بر حسب w/v:

آمینو اسید آزاد: 28/5 %                    ماده آلی: 40  %                   نیتروژن کل: 8  %                                        نیتروژن به فرم اوره: 2/5 %                 نیتروژن آلی: 5/5 %

دستورالعمل مصرف:                                                                                                                                کاربرد در خاک:

نوع محصول میزان مصرف
صیفی جات 5 – 4 لیتر در هکتار
سبزیجات 5 – 3 لیتر در هکتار
محصولات گلخانه ای 5 – 4 لیتر در هکتار
مرکبات 7 – 5 لیتر در هکتار
پسته 9 – 7 لیتر در هکتار
انگور و زیتون 9 – 7 لیتر در هکتار

 محلولپاشی:

نوع محصول میزان مصرف
صیفی جات 3 – 2 در هزار
سبزیجات 2/5 – 1/5 در هزار
محصولات گلخانه ای 3 – 2 در هزار
مرکبات 3 – 2 در هزار
پسته 3/5 – 2/5 در هزار
انگور و زیتون 3/5 – 2/5 در هزار

احتیاط و هشدار:

قبل از مصرف دستورالعمل مصرف به دقت مطالعه شود همچنین دور از دسترس کودکان قرار گیرد. ویتآمین 30 قابلیت اختلاط با مواد قلیایی، مواد معدنی گوگرد دار و روغن ها را ندارد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *