کود ویژه ریشه زایی
محصولات

کوانتوم ویژه ریشه زایی (Quantum Enraizado)

شرکت سازنده: AGRI nova

شماره ثبت ماده کودی:  52311

وزن خالص: 1 کیلوگرم

کوانتوم ویژه ریشه زایی، یک کود NPK  خاص حاوی اسیدهای آمینه و عوامل محرک رشد بوده که به وسیله EDTA کلاته شده است. این کود از طریق سنتز سریع پروتئین، باعث ریشه زایی و رشد رویشی گیاهان می شود. در نتیجه، محصولات کشاورزی در تولید میوه موفق تر عمل می کنند. استفاده از کوانتوم ویژه ریشه زایی، توسعه ریشه و جذب مواد مغذی بیشتری به همراه دارد که باعث افزایش قابل توجهی در عملکرد و بهره وری محصولات می شود. همچنین این کود مقاومت گیاه را در برابر استرس های مختلف از قبیل خشکسالی، نوسانات دما، آفات و بیماری ها افزایش می دهد.                                                                                                                                            تجزیه ضمانت شده بر حسب w/w:

نیتروژن کل  : 12 %                        نیتروژن به فرم آمونیوم : 6/5 %                     نیتروژن به فرم نیترات : 3 %  نیتروژن به فرم اوره : 2/5 %          فسفر قابل استفاده: 30 %                            پتاسیم محلول در آب: 10 %         آهن کلاته : 0/7 %                       منگنز کلاته : 0/3 %                                     مس کلاته : 0/03 %                   روی کلاته : 0/06 %                     مولیبدن محلول: 0/03 %                              بور محلول: 0/06 %                    آمینو اسید آزاد: 3 %                    عامل کلاته کننده:  EDTA                           عوامل محرک رشد:1%           دستورالعمل مصرف:                                                                                                                             کاربرد در خاک:

نوع محصول میزان مصرف
مرکبات و درختان میوه 5 – 3 کیلوگرم در هکتار
صیفی جات 3 – 1/5 کیلوگرم در هکتار
گل ها و گیاهان زینتی 2/5  – 1/5  کیلوگرم در هکتار
میوه های گرمسیری 5 – 3 کیلوگرم در هکتار
انگور و زیتون 4 – 3 کیلوگرم در هکتار
گیاهان علفی و چوبی 5 – 4 کیلوگرم در هکتار

 

احتیاط و هشدار:

قبل از مصرف دستورالعمل مصرف به دقت مطالعه شود همچنین دور از دسترس کودکان قرار گیرد. این کود با اغلب کودها و سموم که بطور معمول استفاده می شوند، سازگار است اما توصیه می شود قبل از اختلاط با هر ترکیبی تست اختلاط پذیری انجام گیرد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *