برنامه تغذیه ای انگور
برنامه تغذیه ای

برنامه تغذیه ای انگور

                         زمان مصرف                                      نوع کود                                  میزان مصرف                                                                                                                                                                                                کاشت قلمه و مراحل اولیه رشد                      گرین میکس                             5 لیتر در هکتار                                                                                                 رایزوت                                3 لیتر در هکتار                                                                                                    یا                                                                                                                                              کوانتوم ویژه ریشه زایی                    5 کیلوگرم در هکتار                                                                                                                                                                                                     مرحله گلدهی                              بیومکس کمپلکس                         4 لیتر در هکتار                                                                                                     بور                                   2 لیتر در هکتار                                                                                                                                                                                                     بعد از ریزش گل                                   فرمازینک                             2/5 لیتر در هکتار                                                                                                                                                                                                        ظهور میوه                                      گرین منگنزو                             5 لیتر در هکتار                                                                                             گرین کلسیو                             7 لیتر در هکتار                                                                                                 بوفالو                                 20 لیتر در هکتار                                                                                        ان پی کا 20-20-20                      25 کیلوگرم در هکتار                                                                                                                                                                                      مرحله بلوغ (عملکرد اقتصادی)               کوانتوم ویژه افزایش عملکرد                5 کیلوگرم در هکتار                                                                                               بور                                     2 لیتر در هکتار                                                                                      ان پی کا 30-5-15                        25 کیلوگرم در هکتار                                                                                                                                                                                                زمستان                                             آباکسوفرو                              3 کیلوگرم در هکتار

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *