NON SAL
محصولات

کود ضد شوری نانسال (Non sal)

شرکت سازنده:  AGRI nova

شماره ثبت ماده کودی:  64647

حجم خالص: 5 لیتر                                   چگالی: gr/ml     1/28

نانسال محلولی بسیار غلیظ شامل کلسیم مخلوط شده با لیگنوسولفات، پلی هیدراکسی کربوکسیلیک اسید و گوگرد است. این کود برای اصلاح خاک هایی با شوری و سدیم بالا و به خصوص برای استفاده در شرایط نامطلوب تولید شده است. کلسیم درصد سدیم قابل تبادل (ESP) را تا محدوده مناسب برای محصولات کاهش می دهد. از طرفی گوگرد با استفاده از اکسیداسیون شیمیایی، سدیم را به سولفات سدیم تبدیل می کند که بسیار محلول است و به راحتی از خاک منطقه ریشه شسته می شود. همچنین اسیدهای آلی پلی هیدراکسی کربوکسیلیک با هم در یک مجموعه اکریلیک هیومیک باعث افزایش ظرفیت تبادل کاتیونی خاک (CEC) می شود، شوری را کاهش می دهد و به نوبه خود با توجه به بهبود ساختمان خاک، به اثرات کلسیم می افزاید.

تجزیه ضمانت شده بر حسب w/v:

کلسیم محلول: 10/6 %              گوگرد کل: 6/4  %              پلی هیدروکسی کربوکسیلیک اسید: 46 %

دستورالعمل مصرف:                                                                                                                              کاربرد در خاک:

مقدار مصرف روکسال با توجه به میزان EC خاک متغیر می باشد:

EC بین 1 و 2 میکرو زیمنس بر سانتیمتر  20 – 10  لیتر در هکتار

EC بین 3 و 2 میکرو زیمنس بر سانتیمتر  30 – 20  لیتر در هکتار

EC بین 4 و 3 میکرو زیمنس بر سانتیمتر  40 – 30  لیتر در هکتار

EC بین 5 و 4 میکرو زیمنس بر سانتیمتر  50 – 40  لیتر در هکتار

EC بین 6 و 5 میکرو زیمنس بر سانتیمتر  60 – 50  لیتر در هکتار

EC بین 7 و 6 میکرو زیمنس بر سانتیمتر  70 – 60  لیتر در هکتار

 

مقادیر توصیه شده را می توان به 2 یا 3 قسمت تقسیم نموده و به خاک اضافه کرد.

احتیاط و هشدار:

قبل از مصرف دستورالعمل مصرف به دقت مطالعه شود همچنین دور از دسترس کودکان قرار گیرد. این محصول نباید با اسید های آمینه و اسید های پلی فسفات ترکیب گردد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *