GREEN CALCIO
محصولات

کود مایع کلسیم (GREEN CALCIO)

شرکت سازنده: AGRI nova

شماره ثبت ماده کودی:  56212

حجم خالص: 1 لیتر                                   چگالی: gr/cc   1/31

کود مایع کلسیم، محلول بسیار غلیظی است مخلوط با لیگنوسولفات که برای رفع کمبود کلسیم مورد استفاده قرار می گیرد. این کود را می توان به طور مستقیم به خاک افزود و یا با محلول پاشی بر روی برگ درختان میوه، مرکبات، صیفی جات و سایر محصولات کشاورزی مصرف کرد. کلسیم در تشکیل ریشه، برگ، افزایش تعداد گل بر روی گیاه، حفظ تازگی و افزایش استحکام و ماندگاری محصولات و جلوگیری از اسیدی شدن خاک، نقش دارد.                                                                                                                                                                                     تجزیه ضمانت شده بر حسب w/v:

کلسیم محلول: 13/1 %                    آمینو اسید آزاد: 2/6 %

دستورالعمل مصرف:                                                                                                                                کاربرد در خاک:

نوع محصول زمان مصرف میزان مصرف
صیفی جات در طول چرخه رویشی بویژه زمان فعالیت رویشی بالا 8 – 4 لیتر در هکتار
درختان میوه و مرکبات از زمان تشکیل میوه تا یک هفته قبل از برداشت 10 – 5 لیتر در هکتار
گل ها و گیاهان زینتی در طول چرخه رشد 8 – 4 لیتر در هکتار
میوه های گرمسیری 2-3 مرتبه در طول چرخه رشد 10 – 5 لیتر در هکتار
زیتون و انگور از زمانی که میوه 2 میلیمتر شد به فاصله 15 روز یکبار 5  لیتر در هکتار

محلولپاشی:

نوع محصول زمان مصرف میزان مصرف
صیفی جات 9-10 روز پس از تشکیل میوه، تکرار به فاصله 10-7 روز 4–2 در هزار تا حد 6-3 لیتر در هکتار
محصولات گلخانه ای در طول چرخه رویشی 3–1/5 در هزار
درختان میوه و مرکبات از تشکیل میوه تا یک هفته قبل از برداشت 5–3 در هزار تا حد 10-6 لیتر در هکتار
توت فرنگی 5-7 مرتبه در طول دوره رشد 4–2 در هزار تا حد 5-2 لیتر در هکتار
کاهو و انواع کلم 4-6 مرتبه قبل از قلبی شدن برگها 3/5–2 در هزار تا حد 5-3 لیتر در هکتار
کرفس و کاسنی 5-9 هفته قبل از برداشت محصول 4–2/5 در هزار تا حد 4-2/5 لیتر در هکتار
تاکستان از 2 میلیمتری شدن دانه ها هر 15 روز یکبار 5–3 در هزار تا حد 3-2 مرتبه

 

احتیاط و هشدار:

قبل از مصرف دستورالعمل مصرف به دقت مطالعه شود همچنین دور از دسترس کودکان قرار گیرد. این محصول با اکثر کودها و سموم سازگار است اما توصیه می شود با محلول های اسیدی قوی (pH<3) مخلوط نشود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *